فروشگاه تجهیزات و قطعات الکترونیک

  لوازم الکتریکی

  بکلایت ال جی LG-LN60 POLA

   05 بهمن 1400
    168  

  طول هر خط 63cm و دارای 8 عدد LED است. فاصله کانونی هر LED معادل 8.2cm است. ولتاژ کار هر LED به تنهایی 3V است.

  تومان85000

  بکلایت جایگزین ال جی ...

   05 بهمن 1400
    112  

  دست کامل شامل 3 خط می باشد که هر خط شامل 7 عدد LED است. طول هر شاخه 59.5cm و فاصله کانونی هر LED معادل 9cm است. ولتاژ کار هر LED به تنهایی 3V است.

  تومان180000

  بکلایت ال جی LG-LN32 نوع ...

   05 بهمن 1400
    122  

  دست کامل شامل 3 خط می باشد که در هر خط 7 عدد LED است. طول هر شاخه 63cm و فاصله کانونی هر LED معادل 10cm است. ولتاژ کار هر LED به تنهایی 3V است.

  تومان200000

  بکلایت ال جی LG-LN32 نوع ...

   05 بهمن 1400
    123  

  دست کامل شامل 3 خط می باشد که 2 خط بالا و پایین، هرکدام شامل 7 عدد LED و یک خط وسط شامل 8 عدد  LED می باشد. طول هر خط 63cm و فاصله کانونی در خطوط 7تایی معادل 10cm و در خط 8تایی معادل 8.2cm است. ...

  تومان200000

  بکلایت ال جی LG-LN42

   05 بهمن 1400
    122  

  یک دست کامل شامل 5 خط می باشد که هر خط شامل 10 LED است. هر خط از 2 تکه تشکیل شده که هرکدام شامل 5 LED می باشد. 3 عدد R1 و L1 ، و 2 عدد R2 و L2. طول شاخه ها: L1=40 cm R1=42 cm L2=39.5 cm R2=43 ...

  تومان420000

  بکلایت سونی SONY-40W600 ...

   05 بهمن 1400
    139  

  دست کامل شامل 5 شاخه می باشد که هر شاخه دارای 8 عدد LED است. هر شاخه از 2 قسمت A و B تشکیل شده که هرکدام شامل 4 عدد LED است. طول هر شاخه 38cm و فاصله کانونی هر LED معادل 8.2cm است. ولتاژ کار هر ...

  تومان420000

  آی سی

  خازن

  قطعات الکترونیکی


  • اصفهان-

  Search