فروشگاه تجهیزات و قطعات الکترونیک

  لوازم الکتریکی

  بکلایت ال جی LG-LN60 POLA

   06 تیر 1401
    289  

  طول هر خط 63cm و دارای 8 عدد LED است. فاصله کانونی هر LED معادل 8.2cm است. ولتاژ کار هر LED به تنهایی 3V است.

  تومان85000

  بکلایت جایگزین ال جی ...

   06 تیر 1401
    211  

  دست کامل شامل 3 خط می باشد که هر خط شامل 7 عدد LED است. طول هر شاخه 59.5cm و فاصله کانونی هر LED معادل 9cm است. ولتاژ کار هر LED به تنهایی 3V است.

  تومان180000

  بکلایت ال جی LG-LN32 نوع ...

   06 تیر 1401
    226  

  دست کامل شامل 3 خط می باشد که در هر خط 7 عدد LED است. طول هر شاخه 63cm و فاصله کانونی هر LED معادل 10cm است. ولتاژ کار هر LED به تنهایی 3V است.

  تومان200000

  بکلایت ال جی LG-LN32 نوع ...

   06 تیر 1401
    241  

  دست کامل شامل 3 خط می باشد که 2 خط بالا و پایین، هرکدام شامل 7 عدد LED و یک خط وسط شامل 8 عدد  LED می باشد. طول هر خط 63cm و فاصله کانونی در خطوط 7تایی معادل 10cm و در خط 8تایی معادل 8.2cm است. ...

  تومان200000

  بکلایت ال جی LG-LN42

   06 تیر 1401
    235  

  یک دست کامل شامل 5 خط می باشد که هر خط شامل 10 LED است. هر خط از 2 تکه تشکیل شده که هرکدام شامل 5 LED می باشد. 3 عدد R1 و L1 ، و 2 عدد R2 و L2. طول شاخه ها: L1=40 cm R1=42 cm L2=39.5 cm R2=43 ...

  تومان420000

  بکلایت سونی SONY-40W600 ...

   06 تیر 1401
    257  

  دست کامل شامل 5 شاخه می باشد که هر شاخه دارای 8 عدد LED است. هر شاخه از 2 قسمت A و B تشکیل شده که هرکدام شامل 4 عدد LED است. طول هر شاخه 38cm و فاصله کانونی هر LED معادل 8.2cm است. ولتاژ کار هر ...

  تومان420000

  آی سی

  خازن

  قطعات الکترونیکی

  031-32331569
  • اصفهان-خیابان طالقانی ، روبه روی بانک صادرات ، پیمان الکترونیک

  Search